Klachtenprocedure

Hoewel we altijd trachten onze klanten naar tevredenheid te behandelen, kan het incidenteel toch gebeuren dat u klachten heeft. Dat wordt ook door ons als bijzonder vervelend ervaren. Uw klacht kan een gevolg zijn van uw ontevredenheid over de dienstverlening of bijvoorbeeld over het tijdstip waarop de levering van de producten heeft plaatsgevonden.

Kan ik een klacht bij U kenbaar maken?

 1. Ja, wij vragen u vriendelijk om uw klacht aan ons door te geven. Dit kan per e-mail, reguliere post en/of telefonisch.
 • E-Mail: [email protected]
 • Post: Maastricht Porselein Outlet, Zoerbeemden 16E 6245LR Eijsden
 1. Wij vragen u dan om in ieder geval het desbetreffende ordernummer te vermelden.
 2. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kunt u ook indienen via een klachtenformulier van de website van de Stichting Webshop Keurmerk www.keurmerk.info.
 3. Uw klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar de Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.

Krijg ik een bericht over de ingediende klacht van die desbetreffende order?

 1. Ja, wij zullen u altijd per post en binnen 7 dagen na ontvangst, berichten dat we van u een klacht ontvangen hebben aangaande de order die u ons bekend gemaakt heeft.
 2. Verder zullen we in hoofdlijnen uw ingediende klacht herhalen.
 3. Ook geven we U in eerste instantie aan wat ons voorstel is over uw klacht en proberen dus op die manier naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen.
 4. Als het echter noodzakelijk is om de ook door u verwachte diepgang in ons nader onderzoek te betrachten, zullen we bij deze berichtgeving aangeven binnen welke termijn het behandelen van uw klacht in beslag neemt.

Ik ben het niet eens met de door u aangeboden oplossing voor mijn klacht!

 1. Indien u niet tevreden bent over de door ons geboden oplossing, dan kunt u ook contact op nemen met Stichting Webshop Keurmerk waar (naam : www.mp-winkel.nl Maastricht Porselein Outlet) bij is aangesloten.
 2. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost stelt de Stichting Webshop Keurmerk in finale zin dat er een geschil ontstaan is dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Is er dan ook nog een geschillencommissie die zich buigt over de klacht?

 1. Ja, de geschillencommissie stelt op grond van spelregels, het volgende over uw klacht :
 2. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde,
 4. Zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
 5. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
 6. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 7. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 8. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden onder de titel van bindend advies.
 9. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
 10. Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Webshop bij uitsluiting bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.
iDEAL MasterCard Visa Bancontact / Mister Cash V PAY Bank transfer Invoice Pin Cash Maestro
Mijn account
Je bent niet ignelogd. Log in om gebruik te maken van alle voordelen. Of maak nu een account aan.
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg
Menu
Zoeken
Search suggestions
Geen producten gevonden...
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »